با تشکر از اعتماد شما این مجموعه درحال انجام امورات اداری جهت کسب نماد مورد نظر می باشد️

(Thanks to your trust, this group is doing administrative work to get the desired symbol)